. طرحِ تَک تلاوت و آموزش

ادامه...

. حضور شما افتخار ماست

ادامه...

در یک نگاه آغاز مدرسه و جشن ایران

ادامه...

ثبت نام کلاس اول و دوم

ادامه...

...

درخواست همکاری

اگر مایل به همکاری هستید ایمیل و شماره همراه خود را برای ما بگذارید.

14

تعداد دانش آموزان

3

تعداد کلاس ها

4

تعداد پرسنل مدرسه دخترانه طاها

0

تعداد انجمن اولیاء

ویدیو

آیا تمایل به فعالیت در مدرسه دخترانه طاها را دارید؟